bekendmakingen.nl

In het kader van: laten we de overheid eens zien wat we met RSS feeds kunnen doen heb ik op verzoek bekendmakingen.nl even ‘gescraped’. Bekendmakingen zijn de besluiten die in de Staatscourant vermeld staan.

Zie hieronder een mooie output op scrapedfeeds.com van de RSS feed van bekendmakingen.nl

De feed is verder nog niet getest. Maar stop hem maar in je reader .. ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.