Toegepaste fysica

Een enkelvoudige harmonische beweging wordt bepaald door de beweging van een massa aan een veer waarin lineaire elastische energie wordt opgeslagen (wet van Hooke). De beweging verloopt sinusoidaal in de tijd en heeft slechts een enkele resonantiefrequentie.

image001111.gif

De vergelijking van een enkelvoudige harmonische beweging definiëert deze beweging volledig, en andere bewegingsparameters kunnen daardoor gemakkelijk berekend worden.

image002222.gif

De snelheid en de versnelling worden gegeven door:

image003333.gif

De totale energie voor een zuivere oscillator is de som van de kinetische energie en potentiële energie die constant is voor:

image004444.gif

Ofwel meer eenvoudig voorgesteld door de volgende grafiek:

image005555.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.